Sentralgodkjenning

ASW Bygg AS innehar Sentralgodkjenning.

Prosessen med godkjennelse omhandler blant annet kompetansevurdering av selskapet som helhet, vurdering av lovpålagte krav til drift, forsikringer samt betaling av offentlige skatter og avgifter.