Godkjent Lærebedrift

ASW Bygg AS er godkjent Lærebedrift i tømrerfaget!

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave. Det å være godkjent lærebedrift vitner om seriøsitet, langsiktighet og det å ta sin del av samfunnsansvaret. Vi er stolte av å kunne bidra til å bygge opp solid kompetanse innenfor faget med tanke på fremtidens generasjoner.