Godkjenninger

Vi i ASW BYGG AS legger vår stolthet i å opptre profesjonelt og seriøst i en bransje som altfor ofte blir oppfatttet som noe helt annet. Vi bruker betydelige ressurser på å imøtekomme de lover og regler som omhandler oss som firma, og er avhengig av at våre kunder verdsetter nettopp vår kamp mot svart, ulovlig og useriøst arbeid innenfor bransjen. Støtt oss med å holde bransjen vår ren - velg godkjent arbeidskraft. Du som kunde skal vite at vi er her. I dag, og flere år frem i tid når du trenger oss.

Våre godkjennelser m.m. omfatter blant annet:

ASW Bygg AS innehar Sentralgodkjenning.

Prosessen med godkjennelse omhandler blant annet kompetansevurdering av selskapet som helhet, vurdering av lovpålagte krav til drift, forsikringer samt betaling av offentlige skatter og avgifter.

ASW Bygg AS er en registrert Mesterbedrift!

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene. En mester har rett til å ha lærlinger i faget og drive opplæring av disse frem til fag- eller svennebrevsprøve i Norge.

Byggmestertittelen er beskyttet og dokumenteres ved Mesterbrev.

ASW Bygg AS er en registrert bruker av Boligmappa.no!

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett og et resultat av et felles bransjeløft for å forbedre boligeiers tilgang til viktig boligdokumentasjon. Dokumentasjonen publiseres direkte fra en kvalifisert og godkjent håndverker, og gir kunden og din bolig ekstra trygghet og verdi.

Boligmappa.no følger boligen over tid og er tilgjenngelig for den som står registrert som eier, via tilgang MinID.

ASW Bygg AS er en registrert innkjøper i bransjenettverkert  StartBank!

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 5000 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt "Seriøsitet i byggenæringen" som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen. 

ASW Bygg AS er godkjent Lærebedrift i tømrerfaget!

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave. Det å være godkjent lærebedrift vitner om seriøsitet, langsiktighet og det å ta sin del av samfunnsansvaret. Vi er stolte av å kunne bidra til å bygge opp solid kompetanse innenfor faget med tanke på fremtidens generasjoner.