ØVK41-23 - Øvre Kalfarlien 41

Utvendige grunnarbeider

2020

Store flommer på Kalfaret / Fjellsiden skapte tildels kaos i flere villastrøk utover 2017. Eiendommen i Øvre Kalfarlien 41 var en av de som merket kreftene som herjet, og huseier så behov for å iverksette betydelige tiltak for å sikre mot lignende hendelser fremover. Arbeidet konsentrerte seg rundt å opparbeide flomsikringsløsninger i korrekte dimensjoner.

En bred gjennomgang av situasjonsområdet, samt studering av bildemateriale fra tidligere utfordringer ble benyttet for å opparbeide utvalgte sikringsløsninger for overvann / flomvann. Dette omfattet opparbeidelse av betydelige vanngrøfter med kjøresterke rister over, samt bygging av diverse forstøtningsmurer / vannledningsmurer. Resultatet ble meget tilfredsstillende, så nå kan regne bare fortsette for fult!