ØVK41-19 - Øvre Kalfarlien

Renovering av murfasade

2022

ØVK41-19 var enda en murfasade som trengte litt ekstra kjærlighet. Store skader og riss i en pusset gråsteinsmurfasade førte til behov for omfattende reparasjoner. Vi gikk grundig og detaljert til verks, og resultatet ble som alltid deretter.

Rehbailiteringen omfattet vask, rens og en del pigging av skadet overflate, etterfulgt av reparasjon av riss og sprekker, komplett slamming og pussing av fasaden, før den ble malingssatt med korrekt type maling. Dette sikrer pusting samt en værbestanding overflate. Det syndes desverre altfor meget med fasaderehab her i byen - hvilket igjen gjør oss godt fornøyd når vi får lov å arbeide hos kunder som forstår viktigheten av dette arbeidet - samt setter det bort til fagfolk som oss. Et flott sluttresultat, som nå pryder hele nabolaget.