NSF20-01 - Nedre Smøråsflaten

Skifte tak komplett

2020

NSF20 var et oversiktelig og greit tak som allikevel bød på litt overaskelser. Kunden mistenkte litt lekkasjer, hvilket viste seg å stemme da vi skred til verks. Vi endte med å måtte skifte sutaket (nye plater), nytt undertak med nytt impregnert lektverk, for dernest å legge på flott glassert Hollandsk takstein. Ingenting er bedre enn et tett og godt tak!

Komplett oppgradering av taket, herunder utskifting av ødelagt sutak (nye OSB takplater), nytt diffusjonsåpent undertak, tettebånd under sløyfene, bærelekter, fuglenetting, snøfangere, nye nedløpsrenner, utvendig oppgradering av pipe med nytt beslag m.m. Skadet og ødelagt sutak overasket oss under arbeid, og tilpassninger måtte gjøres. Dette var selvfølgelig helt uproblematisk. Arbeidslaget ble økt, og på en meget effektiv måte fikk vi ordnet opp i dette på en særdeles tilfredsstillende måte for kunden. Et flott resultat, og en fornøyd kunde! Det er slik vi vil ha det her i ASWB!