LERKETUNET ELDRESENTER

Tilbygg og rehabilitering for Meland kommune

2022

ASWB ble tildelt kontrakt av Meland kommune for oppføring av tilbygg samt rehabiliteringsarbeider ved Lerketunet Eldresenter i mai 2019. Arbeidene ble igangsatt for fullt i juni, med dyktige samarbeidspartner på grunnarbeider og betong. Dette er ASWB sitt første prosjekt for Meland kommune, men definitivt ikke det siste.