LAV14 - Landåsveien

Skifte tak komplett

2020

I prosjekt LAV14-01 tar vi igjen til høyden og er på plass på byens tak. Igjen får vi kunden med på å velge kvalitet, og flott KDN-stein blir lagt på en majestetisk beliggende bygning som mange ser daglig. Piper ble rehabilitert, takvinduer skiftet, beslag oppgradert, snøfangere, nedløpsrenner m.m. fornyet. En god, komplett leveranse, som vil glede mange forbipasserende på Landås i tiden fremover!

Komplett oppgradering av taket, herunder nytt undertak, tettebånd under sløyfene, bærelekter, fuglenetting, snøfangere, nye nedløpsrenner, utvendig rehabilitering av pipene, nytt beslag rundt pipene m.m. Krevende værforhold skapte utfordringer under arbeidet ift tidsplanen vår, men vi landet godt tili syvende og sist. Hjertelig takk for oppdraget!