KLEPPE BÅTLAG

Nytt kaianlegg og 24x sjøboder

2022

ASWB vant anbudskonkurranse for Kleppe Båtlag på Sotra i deres prosjekt med nytt kaianlegg og sjøboder. ASWB stiller komplett tømrerteam for oppføring av 24 sjøboder fordelt på fire rekker på det nye kaianlegget.