KAI22-01 - Kaigaten 22

Komplett oppussing av næringslokale

2020

Det var en tilfeldig ettermiddag at vi på vei forbi Kaigaten 22 ble kalt innom av nye eiere som ønsket å få litt "småarbeider" gjort. Det viste seg at dette var eierne av gamle Cafe Sanaa i Marken, som nå skulle bygge NYE Cafe Sanaa i Kaigaten! Dette likte vi, og kastet oss over utfordringen som åpenbarte seg. Lokalet var meget nedslitt etter flere års næringsdrift, så det var mye å ta tak i her. Men for et deilig resultat det ble - til glede for både eiere og fremtidige brukere!

Vårt arbeid utviklet seg til å omfatte komplett oppussing fra A til Å, med inn-koordinert rør, elektro og ventilasjonsleveranse. Vi fikk spillerom ift å trekke frem unike detaljer samt skape "sjel" i lokalet, noe vi selv føler vi lyktes godt med. Fokus lå på å skape en mest mulig plasseffektiv og åpen / romslig løsning, som hensyntok det eksakte formål og behov med tanke på kultur-cafe drift. Et omfattende og tildels komplisert prosjekt, som alt i alt ble løst meget tilfredsstillende! Vi takker for tilliten - det var kjekt å få lov å være med å bygge med tanke på manges hygge!