HANS HAUGES GT

Komplett tak- og fasaderehabilitering

2022

ASWB var heldige og vant tilliten til et sameie i Hans Hauges gt for komplett takskifte, samt rehabilitering av murfasade mot bakgård.

Vår samarbeidspartner på stillas monterte komplett sikring på en effektiv måte, mens vi avventet søknad for å midlertidig sperre gaten for å kunne benytte kranbil for effektiv fjerning av eksisterende takstein.  Teamet fikk deretter god flyt i arbeidet. Noe mindre utbedringer av sutak, selv om dette stort sett var i god forfatning.  Fokuset var å få klargjort for ny takstein på bakre del først, slik at murer kunne arbeide i stillaset på baksiden uten at takteamet var i full sving like ovenfor. Det ble løst på en effektiv og god måte, og mens murer ferdigstilte fasade ble fremre del av taket klargjort for takstein.

Deretter fulgte ny runde med kraning av ny teglstein type KDN naturell direkte på taket, hvorpå steinlegging og dermed avsluttende faset av prosjektet ble utført.

Alt i alt et godt utført prosjekt for sameiet, og ASWB takker så mye for tilliten.