FORSKJØNNELSEN (FOR05-01)

Komplett nytt teglsteinstak!

2020

Forskjønnelsen 5 ligger majestetisk til og speider utover byen fra Kalfaret. Plassert helt utpå pynten, ble en faktisk litt svimmel når en nærmet seg kortsiden - det var langt ned! God sikring sørger nå for at vi holdt oss på plass, og vi leverte et nydelig glasert tak på rundt 300 kvm til en fornøyd Byggherre!

Leveransen omfattet komplett utskifting av tak, herunder diverse arbeider og reparasjoner av sutaket, ny duk, trykkimpregnert lektverk, flott NOVA glasert teglstein, stigetrinn, piperehabilitering, takrenner og nedløpsrenner m.m. Dette taket står seg en generasjon til, og vi takker og bukker for tilliten ift å få lov å legge også dette taket!