2014032 - Ole Irgensvei

Komplett rehabilitering av leilighet

2020

Jobb nummer 2014-032 tar for seg en komplett rehabilitering av en typisk eldre leilighet (fra 60 tallet) i Ole Irgensvei. Leiligheten var på rundt 75 kvm, og prosjektet strakk seg over to måneder. Arbeidet omfattet alt fra riving, justert planløsning, isolering, lekting, rør- & elektro koordinering, gipsing, maling, gulvlegging, kjøkkenmontering m.m. Resultatet ble en lekker, moderne, lys og luftig leilighet med spektakulær utsikt - levert "on time" og til avtalt pris.

ASWB arbeidet med dette prosjektet over to måneder i 2014, og leverte rundt 1500 arbeidstimer. Dette var en typisk komplett rehabiliteringsjobb, noe som etter hvert har blitt vårt spesialfelt. Vi var med fra starten av hvor vi utarbeidet 3D plantegningsutkast og rehabiliteringsplan i samråd med kunden. Videre tok rehabiliteringen for seg alle stegene, herunder også nær koordinering og organisering av rør og elektroarbeider gjennom våre hovedsamarbeidspartnere. Selv om det er mange bevegelige deler i en så stor jobb, forholdt kunden seg kun til oss som kontaktpunkt og ansvarlig leverandør - hvilket ga en økt trygghet og ikke minst en behagelig og mindre stressende byggeperiode.

Prosjektet ble utført med høyt detaljnivå, og ressurser ble lagt inn i å fremheve særegenheter og unikhet ved eiendommen. Det ble også laget noe plassbygdinnredning og møblement i eik-utførsel. Lekkert baderom med skiferflis på gulv og design-slukrist, stor dusj-nisje samt integrert møblement ble også etablert.

Prosjektet illustrerer godt vår spesialkompetanse. Det er prosjekter fra A til Å, hvor vi samtidig kan bygge inn diverse unike elementer fra bygningsmassen som gjør leiligheten til noe "annerledes". Prosjektet resulterte i en strålende fornøyd Byggherre, som fikk overlevert en nøkkelferdig leilighet før avtalt tid, men selvfølgelig til avtalt pris!