BR01B-05 - Kalfaret

Overflateoppussing av leilighet

2020

Tilbake i Breidablikkveien fikk vi i oppdrag å pusse opp en fin leilighet i eiendommens 2.etg, herunder også skape en løsning som inkluderte dagens loftsstue / loftsetasje. Byggherre ønsket å oppgradere det elektriske anlegget samt røranlegget, og forøvrig kombinere gamle detaljer med nye, moderne utseender. Vi fikk god hjelp av en helt fantastisk utsikt i vårt arbeid, og var godt fornøyd med resultatet vi leverte.

Arbeidet omfattet overflateoppussing av leiligheten, installasjon av nytt elektrisk anlegg (eksternt levert) samt rør-opplegg (eksternt levert). Vi fjernet gammel trapp til loft og installerte en tilpasset italiensk vindeltrapp for å lette adkomst og høyder under tak. Et fint vaskerom ble anlagt i leilighetens loftsetasje, og komplett nytt kjøkken ble installert i hovedetasjen. Fokus på luftig løsning og lyse flater ble vektlagt. Et flott slutt-resultat overlevert til en fornøyd Byggherre! Takk for at vi fikk utføre jobben!