BØK02-02 - Bøkkergaten

Restaurering av kledning/fasade m.m

2022

Vi er fortsatt i sjarmerende Bøkkergaten, hvor leiegården har fått kjenne tidens tann tære på en forfallen kledning. Som ofte er tilfellet hadde også denne eiendommen vært gjenstand for uheldig herjing og vindusvalg på 60-tallet, og det bokstavelig talt kriblet i fingrene våre etter å få satt dette tilbake i historisk korrekt stand. I samråd med Byantikvaren tok vi fatt på oppgaven med å tilbakeføre utvendig utseende på eiendommen, herunder restaurere og rehabilitere utvalgte bygningsdeler.

Arbeidet omfattet en kombinert fjerning av ødelagt trevirke og utskifting av dette, samt en restaurering og reparering av gammel kledning som kunne reddes. Det ble et møysommelig arbeid, med spesialbestillinger i form av dråpeformet høvlet kledning, gjenskaping av profileringer og utskjæringer, restaurering av inngangsdør samt diverse implementering av nye elementer som vindsperre og delvis etterisolering mellom sperr der dette var mulig. Nydelige trevinduer uten drypkant / aluminiumsbrett ble nøye installert, og eiendommen løftet seg gradvis tilbake til fordums storhet! Det var en fornøyd gjeng som kunne nyte resultatet denne høsten! Takk for tilliten!