NV70-01 - Nattlandsveien

Oppføring av terrassedekke

2021

Jobb nummer 2016-034 omhandler den spennende jobben med å oppføre et terrassedekke på ellers upløyd mark. Arealer som tidligere stod helt ubrukt, endte i en lekker liten oasen i tre.

Nødvendige betongstolper og stolpesko for god fundamentering ble etablert, dernest ble ulike nivåer oppført i trykkimpregnert terrassetrevirke. Gelender, gjerde og trappeløsning hørte også med. Fokus ble lagt på å skape gode avslutninger og overganger som igjen kunne nyttes for å skape en fin og integrert helhet.