2016001 - Sentrum

Leilighetsrehabilitering

2020

Prosjekt 2016-001 var en omfattende rehabilitering av en gammel penthouse-leilighet i beste sentrum av Bergen. Leiligheten var ikke oppgradert på 30 år, og var moden for en omfattende oppfrisking. Vi fikk i oppgave å skape en unik og high end løsning for Byggherre, noe vi til de grader lyktes med. Vår forkjærlighet for restaurering og fremheving av historiske detaljer kom til sin rett her, og beviser igjen vår sterke evne til å skape imponerende løsninger.  

Eksisterende leilighet ble revet ned samt konstruksjoner gjennomgått, forsterket og forbedret i tråd med god byggeskikk. Gammelt loft ble integrert inn i leiligheten og bidro til å skape en lufting og elegant løsning. Takvinduer ble skiftet ut med moderne Velux vinduer, og gammelt bjelkelag forsterket og avstivet samt knirk tatt ut. Arbeidet omfattet koordinering av komplett nytt rør og el-anlegg, gjennomgående nytt innvendig skall, isolering av gulv, legging av nye gulv, baderoms-gjenoppbygging m.m. Spesielt ble det arbeidet med bevaring og integrering av gamle bygningsdetaljer fra århundre-skiftet. Det moderne og det historiske i fult samspill. Tidsrammen og budsjettet ble som alltid holdt, og sluttproduktet taler for seg selv!