2015061 - Kronstad

Komplett rehabilitering fasade / balkonger

2022

Prosjekt 2015-061 startet med befaringer og betraktninger knyttet til lekkasjer og problemer med fukt i fasade og balkongdekke. Leiegården hadde desverre vært utsatt for manglende fasadevedlikehold over lang tid, og var overmoden for et krafttak her. Komplett stillas ble satt opp, og fasaden ble i sin helhet spylt, skrapet og primet før ny fasadepuss kom på etterfulgt av maling. Balkongene ble rehabilitert og fikk nytt dekke med membran for beskyttelse knyttet til fuktslag. Et godt produkt som til syvende og sist løste problemene kunden hadde.  

Fasade ble renset med kjemikalier før arbeidet med riss og sprekker ble påbegynt. Vinduer, skjøter og blikk ble reparert og forsterket/skiftet, før fasaden ble rehabilitert med fiberpuss. Balkongene fikk påført to-komponentsmembran før den på nytt ble flislagt, hvorpå også tilstrekkelig og korrekt fall mot nedløp ble etablert. Nedløpsrenner ble reparert og justert. Sluttresultatet ble en innbydende og flott fasade, som igjen er tett og tåler vestlandets vær og vind.