2015044 - Kalfaret

Komplett rehabilitering av balkong

2021

I prosjekt 2015-044 fikk ASWB i oppdrag å rehabilitere en gammel balkong hvor det var store lekkasjer mot underliggende arealer. Balkongen tilhører en flott, eldre villa - og det var viktig for kunden at ekstra flid ble lagt i sluttuttrykket. Gammelt trevirke ble fjernet, og et nydelig smijerns-gjerde ble sandblåst / rehabilitert og satt tilbake der det hører hjemme.

Balkonger og overbygg er veldig ofte en årsak til lekkasjer og skader på underliggende konstruksjoner. Så var også tilfellet her. For å få bukt med lekkasjene og skape en god langsiktig løsning ble alt gammelt trevirke fjernet, bjelker fornyet og forsterket, nye plater påført, deretter etablering av nytt støpt dekke med membran for å stoppe vann en gang for alle. Korrekt fall etablert, metall og blikk med nytt takrennesystem for føring av vann, før det hele ble lekkert flislagt og avsluttet. En god løsning etablert, hvor et gammelt, nydelig smijerns-rekkverk kom frem i dagen igjen.