2015041 - Mannsverk/Landås

Rehabilitering gang og kjøkken

2020

I prosjekt 2015-041 fikk ASWB i oppdrag å overflaterehabilitere gang i leilighet, samt riving av gammelt kjøkken, overflaterehab. og montere nytt kjøkken. Nytt gulv i begge rom. ASWB koordinerte også elektrisk arbeid for kunde.

Riving av gammelt kjøkken, samt vegger i begge rom og gulv. Lekting og oppsett av panelplater i ulik farge. Tak ble nedlektet og høyde regulert og klargjort for LED downlights. Takplater montert med listverk komplett.

ASWB monterte nytt kjøkken, og bistod kunden underveis da kjøkkenleverandør hadde gjort en målefeil og kjøkken var for kort. Vi snekret en komplett hylleløsning i samme fremtoning som resten av kjøkkenet, og kunden ble svært fornøyd.

Vi etablerte et gjennomgående gulv i begge rom, med en listfri skyvedørsløsning i mellom for maksimal romfølelse.

Resultatet ble lyse, fine overflater med et mørkt gulv som bryter opp. Listfri overgang mellom gang og kjøkken skaper et stort rom, samtidig som man kan skille disse med skyvedøren dersom ønskelig. Prosjektet ble sluttført innen avtalt tid, og til rett pris.