2015030 - Drenering Laksevåg

Utvendig drenering og utbedring fukt

2020

Prosjekt 2015-030 var opprydningsarbeider etter dårlig og mangelfullt gjennomført tidligere arbeid fra entreprenører. Manglende og ufullstendig utvendig drenering hadde skapt til dels omfattende innvendige fuktskader og råteproblematikk. ASWB re-drenerte utvendig utsatt areal, basert på en gjennomgående situasjons- og tiltaksanalyse. Prosjektet ble videre fulgt opp med innvendige rehabiliteringer i tråd med etablerte håndverksnormer, til forskjell fra tidligere entreprenør.

Manglende drenerende masser utenfor vegg i sokkelleilighet, kombinert med stort nedslag av overflatevann skapte omfattende tilsig mot grunnmur og inn i leilighet. Arealet ble re-drenert, drensslanger ble lagt ned, drenerende masser fylt på, nedløp koblet og ført bort fra utsatt område. Sluttresultatet ble i tråd med forventning; slutt på fuktproblematikk innvendig. Innvendige arealer revet og utbedret i sin helhet, herunder etablering av stål-lektverk med bakenforliggende luftespalte, etablering av bedre avtrekk og ventilasjon, ny isolering, reparasjoner av gulv samt gipsing og sparkling av overflater.