2015020 - Paradis

Komplett rehabilitering av baderom

2020

Jobb nummer 2015-020 gikk ut på å etablere et komplett nytt baderom av særdeles høy kvalitet både hva gjaldt romløsning så vel som finish og materialvalg. En krevende Byggherre stilte høye krav til oss, og vi leverte.

Et flott baderom i rehabilitert villa på Paradis ble bygd raskt og effektivt. Ca 15 kvadratmeter med gulvflate ble et moderne og innbydende bad hvor alt fra fundamentering, oppføring av lektverk / vegg, isolering våtromsplater, membraner og komplett flislegging ble gjennomført. Kundens valg av spesielt store fliser, samt integrerte armatur-løsninger satte krav til så vel planlegging som gjennomføring. Et lekkert baderom ble sluttresultatet, og vi er glad for å ha bidratt med å skape nye verdier for vår kunde.