2015017 - Frydenbølien

Bygging av ny kontorseksjon

2020

Jobb nummer 2015-017 var en ombygging av to tidligere rom - henholdsvis møterom og treningsrom - til ett samlet moderne kontorlokale.

Arbeidet ble utført for et profesjonelt eiendomsselskap som driver utleie av kontorer. Her skapte ASWB en moderne og luftig kontorløsning, med optimale løsninger hva gjaldt gjennomtregning av lys (området hadde ikke utgang mot fasade).