2015016 - Nygårdsgaten

Oppføring av trykkimpregnert vegg m.m.

2020

Jobb nummer 2015-016 omfattet fjerning av en gammel, ødelagt yttervegg ifm et bossrom. Ny vegg ble oppført i trykkimpregnert trevirke, nødvendige beslag og vannbord ble innfelt, samt nye takrenne-nedløp m.m.

Da den gamle veggen var i ferd med å råtne bort, ble BSB kontaktet. Befaring ble raskt gjennomført, og innen kort tid var arbeidet ferdig utført iht spesifikasjon. Dårlig tekking og tilslutning av gammel løsning hadde sørget for komplett forråtnelse av viktige overganger. Ved å endre på nedløp og rørføring skapte vi en løsning som ikke er utsatt for vann direkte. Holdbarheten på konstruksjonen blir dertil dramatisk forlenget og forbedret.

Rett tid, rett pris. Arbeid godt levert!