2014055 - Fjellsiden

Komplett rehabilitering av leilighet

2020

Jobb nummer 2014-055 tar for seg en omfattende gjennoppbygging av en større kjellerleilighet. Arbeidet inkluderte hele prosjektet fra start til slutt, herunder også full koordinering av komplett rørlegger og elektroinstallasjon, møblering m.m. overlevert innflytningsklart. Leiligheten fikk bygd inn en imponerende trappeløsning som ga inngang fra et lavere terrengnivå enn leiligheten. En komplisert og krevende jobb hvor vi virkelig fikk utfordret oss selv. Sluttresultatet overgikk naturligvis kundens forventning!  

En gammel, men romslig kjellerleilighet som ikke hadde blitt oppgradert på 75 år dannet utgangspunktet for denne omfattende jobben. Nøye planlagt angrep vi jobben systematisk; fikk kontroll på fuktsituasjon, re-etablert god fundamentering og grunnlag for videre bygging, uthugging av ny trappeløsning mot nedsenket kjellerinngang, komplett overflategjennoppbygging med doble gipsflater, brann- og lydhimling, skiferflising, nye vinduer, nytt kjøkken, nytt bad m.m. En meget fornøyd Byggherre kunne ønske mulige innflyttere velkommen etter gode to måneder med sammenhengende arbeider.