2014052 - Krohnegården

Komplett rehabilitering av leilighet

2020

Jobb nummer 2014-052 tar for seg en komplett rehabilitering av en eldre leilighet (fra 50 tallet) i Fyllingsdalen. Boligen var på rundt 120 kvm, og prosjektet strakk seg over to måneder. Arbeidet omfattet alt fra riving, justert planløsning, isolering, lekting, rør- & elektro koordinering, gipsing, maling, gulvlegging, kjøkkenmontering m.m. Resultatet ble en lekker, moderne, lys og luftig bolig med helt spesielle særegenheter - levert "on time" og til avtalt pris.

Vi arbeidet med dette prosjektet over to måneder i 2014, og leverte rundt 1000 arbeidstimer. En meget effektivt gjennomført  rehabiliteringsjobb, vår spesialitet. Også her var vi med fra starten av og utarbeidet forslag til løsning m.m. Videre tok rehabiliteringen for seg alle stegene, herunder også nær koordinering og organisering av rør og elektroarbeider gjennom våre hovedsamarbeidspartnere. Som vanlig forholdt kunden seg kun til oss, og kunne i så måte leve under et akseptabelt stress-nivå :)

Prosjektet ble utført effektivt og målrettet, men samtidig med fokus på utpregede detaljer. Vi lyktes også her med å fremheve særegenheter og unikhet ved eiendommen (gamle dragere, god takhøyde, peisløsning m.m).

Prosjektet illustrerer godt vår spesialkompetanse. Det er prosjekter fra A til Å, hvor vi samtidig kan bygge inn diverse unike elementer fra bygningsmassen som gjør eiendommen til noe "annerledes". Prosjektet resulterte i en strålende fornøyd Byggherre, som fikk overlevert en nøkkelferdig leilighet til avtalt tid, og selvfølgelig til avtalt pris!