2014048 - Vognstølen

Komplett rehabilitering av baderom

2020

Jobb nummer 2014-048 tar for seg komplett oppbygging av baderom i betongkonstruert blokk, hvorpå store justeringer ift gulv, tak etc måtte gjennomføres. Flisleggingen i seg selv ble gjort som blanding av vanlige fliser, terracotta fliser og historiske fliser, og stilte høye krav til mønster og finish.

I Vognstølen måtte vi hugge ut gulvet i hele baderommet for å oppnå såvel ønsket høyde samt organisere rørgater under nytt gulv. Konstruksjonsmessig var det begrensninger knyttet til plass og størrelse på dusjnisje, og vi måtte tenke kreativt for å få til en optimal løsning for kunden. Arbeidet forøvrig omfattet hele prosessen med etablering av nye flater, membraner iht våtromsnorm m.m., komplett flisleggig samt koordinering rør og elektro.

Byggherren hadde gjort gode valg hva fliser angikk, spesielt de historiske flisene. Historiske fliser er krevende å legge, da du må forholde deg til både mønstring så vel som spesiell behandling av flisens overflate. Resultatet ble meget smakfult og illustrerer igjen ASWB som en solid "one-stop-shop".