2014034 - Kalfaret

Oppføring av balkongdekke over flere nivåer

2021

Jobb nummer 2014-034 omhandler den spennende jobben med å oppføre et fungerende balkongdekke i sterkt skrånende terreng. Dette var opprinnelig arealer som for Byggherren ikke kunne nyttes til noe som helst, og etter god dialog og planlegging oss i mellom fant vi oppskriften på en ytterst flott løsning.

Nødvendige betongstolper med sålesko ble støpt ned i grunnen, hvorpå balkongdekket ble bestemt terrassert for å gli mer inn i terrenget og begrense sitt eget uttrykk. Utførselen ble gjort i trykkimpregnert trevirke, og fokus ble lagt på å skape gode avslutninger og overganger som igjen kunne nyttes for å skape en helhet som passet tilstøtende villa.

Vi føler selv prosjektet langt på vei illustrerer vårt ønske om å kunne bidra til å bygge nettopp dine verdier! Her ble unyttbart areale gjort om til en flott uteplass som Byggherren vil få mye glede av i årene fremover. Det er vi meget godt fornøyd med!