2013041 - Ole Irgensvei

Steinlegging av utvendig trapp

2020

Jobb nummer 2013-041 omfattet rehabilitering av utvendig trapp fra hovedvei og til inngangsdør, steinlegging og behandling av denne.

Utgangspunktet var en tydelig slitt trapp, med gjennomgående skader i betongen. Hovedtrapp mot veien ble renset, før muring av skadede/ødelagte trinn.  Skjæring og tilpasning av skiferheller, etterfulgt av nedlegging med dobbeltliming av skiferheller i hovedtrapp. Slamming og reparasjoner av trappetrinn mot husets hovedinngang. Deretter maling av nedtrinn i hvit farge.

Bildene viser konkrete tilpasninger gjort mot fjell og i forhold til rekkverk i hovedtrapp i skiferhellene.

Arbeidene ble i sin helhet utført i henhold til kundens ønske, i samråd med råd og innspill fra våre fagfolk.