2013021 - Kalfaret

Oppføring av tørrsteinsmur

2020

Oppdrag nummer 2013-021 omhandler oppføring av tørrmur på kundens eiendom.

ASWB stod for utgraving av området, samt enkel fundamentering / stabilisering av grunn. Utgraving av renne for stabilt underlag, 50cm bred og 50cm dyp. Fundamentering ved bruk av pukk og asfaltgrus.

Deretter ble tørrmur med Jondal Proffstein 25-40 oppført, totalt ca. 18 løpemeter i speilet L-form, høyde med knekk på midtpunkt. Dreneringsarbeider ble gjennomført i bakkant av mur, med knotteplast mot selve steinen, grus mot grunn og dreneringsrør. Øvrig tilfylling i bakkant.

Resultatet ble en flott utnyttelse av uteområdet rundt huset, samt en flott fasade hvor det ellers bare var jord og fjell.  ASWB overleverte sluttrapport til avtalt tid, og tilhørende sluttfaktura som reflekterte avtalt pris.