Hvorfor sprekker oppussingsbudsjettet?

2020

En av de tingene jeg hører oftest i innledende fase når vi snakker med kunder som har et oppussingsprosjekt i tankene, er at de ihvertfall ikke skal gå utover budsjettet sitt. For vi har alle hørt historiene om at nesten ethvert rehabiliteringsprosjekt har både endt på dobbelt og trippelt av hva vi så for oss. Mytene er mange, forklaringen såre enkel.


Etter å ha gått med tanken om oppussing i en periode, kommer gjerne det punktet hvor dere omsider bestemmer dere for å "sette igang". La oss bare få dette gjort! Vi har ventet lenge nok nå! Mentalt er du klar for å gå igang, og ting skal gjerne skje så fort som overhodet mulig. La oss få inn noen selskap og gi noen priser, så tar vi et raskt valg og er igang ila 1-2 uker. Det høres enkelt  ut, men i praksis er du iferd med å gjøre deg selv en liten bjørnetjeneste. 

Vi ser to klare dimensjoner i en prosess som leder opp mot oppussingsoppstart. Den ene dimensjonen dreier seg om åpenbare forhold dere relativt lett kan svare på selv; hva ønsker du å bruke på oppussingsprosjektet ditt? Hvor mye ønsker du at skal utføres? Skal vi ta alt i denne omgang, eller skal vi dele det opp og ta det litt etterhvert? Hvilke kvaliteter ønsker du skal benyttes? Hva har du råd til å legge inn i denne runden? Å få et klart bilde av hva du har disponibelt er i praksis første steget.

Den andre dimensjonen dreier seg om å realitetsorientere prosjektet og dets rammer, i lys av det du ser for deg å legge inn i oppussingsbudsjettet. Her kommer fagmannen inn i bildet. Det er desverre slik at få - om noen - privatpersoner evner å se for seg hva en forestående oppussing kommer til å koste. Dette skyldes mange årsaker, men sterkest blant dem er gjerne det at man undervurderer den delen av arbeidet som ikke nødvendigvis er så synlig. For eksempel er det å male en omfattende jobb, hvor selve malingen bare utgjør en liten del av leveransen. Selve jobben ligger i godt forarbeid, bearbeidelse av underlag, sparkling, sliping m.m. Det er derfor ingenting som heter "å bare male raskt over" i vår bransje. Vi må stå innenfor enhver leveranse, og er derfor nødt til å følge alt av spesifikasjoner, anbefalinger og ikke minst føringer basert på Norsk Standard m.m. Slikt blir det timer av.

Når man da omsider har kontroll på disse to momentene; både hva du selv ønsker å få ut av prosjektet samt bruke på det, og i andre enden har fått etablert en leveranse og en spesifikasjon som harmonerer med dette, så kan du i prinsippet lene deg tilbake og vente på at vi er ferdige.

Budsjettutfordringen kommer når prosjektet "blir levende". Etterhvert som vi river, tar gamle momenter frem i dagslys, åpner opp gamle romløsninger, finner vinduer som ikke var synlige med mer, ja da begynner "reisen". Det er denne reisen som er fascinerende. Dette er en reise både gjennom eiendommens historie, men også en reise gjennom mulighetens landskap. Du bruker gjerne mye tid i eiendommen din i denne perioden, og ideene spirer som bare det. Og SLIKT blir det budsjettsprekk av. Vi tørr påstå at i 8 av 10 tilfeller dreier en budsjettsprekk seg ikke om overasskelser og fordyrende kostnadelementer i selve bygget, men det dreier seg ene og alene om endringer som du selv ønsker  utført, i din jakt på en optimal og best mulig løsning. Det er klart at endringer koster! Planer skal gjøres om, ny prosjektering må på plass og fremdriften må gjerne justeres. Budsjettet må dertil også ofte oppjusteres.

Husk at dette ofte er positive endringer. Faktiske positive budsjettsprekker tørr vi påstå. Endringene gjør gjerne løsningen bedre, bygget mer verdifult, høyere videresalgsverdi m.m. Målet må være å få mer bokvalitet eller videresalgsverdi ut av de ekstra kronene du putter inn i endringene dine. Med en dyktig prosjektleder ved din side, forsøker vi å sørge for at vi lykkes nettopp med dette - sammen! Reisen er fantastisk!